Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  
UMF Iasi > Contact > Pages > default.aspx  

Home 

UMF Iasi > Contact
 
CONTACT

Centrala UMF: +40.232.301.600
+40.232.267.801
+40.232.267.623
Rectorat: +40.232.211.818
+40.232.301.603
Fax: +40.232.211.820
Secretariat: Facultatea de Medicina: +40.232.301.615
Facultatea de Medicina Dentara: +40.232.301.618
Facultatea de Farmacie: +40.232.301.623
Facultatea de Bioinginerie Medicala: +40.232.213.573
Email: Rectorat: rectorat@umfiasi.ro
Decanat Facultatea de Medicina: dec_med@umfiasi.ro
Decanat Facultatea de Medicina Dentara : medden_decanat@mail.umfiasi.ro
Decanat Facultatea de Farmacie : decanat-farmacie@umfiasi.ro ; secretariat-farmacie@umfiasi.ro
Decanat Facultatea de Bioinginerie Medicala: bioinginerie@umfiasi.ro
Departament IT: noc@umfiasi.ro
Adresa: Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi
Str.Universitatii nr.16 700115 Iasi, Romania


CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII

RECTOR

Prof.dr. Viorel Scripcariu

PRORECTORI

Conf. Dr. Mihai Danciu – studii universitare ciclul de studii învățământ fundamental
Conf. DR. Irina Iuliana Costache – studii universitare ciclul de studii învățământ clinic și masterat
Prof. Dr. Luminița Smaranda Iancu – studii postuniversitare și formare profesională continuă
Prof. Dr. Monica Hăncianu – relații internaționale și parteneriate academice
Prof. Dr. Adrian Covic – cercetare științifică
Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan – strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală

Director General Administrativ

Ing. Maria Arhip

CONTACT

Adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Str.Universităţii nr.16, 700115 Iaşi, România
Telefon: +40.232.301.603

Adresa UMF Iasi


Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.