Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Educatie Medicala Continua > Cadru legal

CADRU LEGAL 

Legea Educatiei nr 1/2011.

Ordinul MS nr. 418/ 20.04.2005, publicat in MO partea I, nr.489/ 9.06.2005 privind aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtineruii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora

Decizie nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua din 09/12/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006

 

Ordinul MECS nr. 5160/2015 - organizarea de programe de studii postuniversitare de educatie permanenta 

Ordinul MS nr. 418/ 20.04.2005 cu modificare din 03.06.2013

Ordinul nr 613 / 09.05.2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie

REACREDITARE FURNIZOR EMC 2018-2019 -  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIAREACREDITARE FURNIZOR EMC 2017 -  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Reacreditare Furnizor EMC 2018 - COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.