Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Programe europene

 

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI

PENTRU PROIECTE FINANȚATE PRIN

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 – 2020

Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor privati în vederea elaborării, depunerii si implementarii unor proiecte în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educatie si competente”, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, Prioritatea de investitii 10 iv, Obiectivul specific 6.13: “Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specialitate inteligenta conform SNCDI”, si Obiectivul specific 6.14: “Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca  elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specialitate inteligenta conform SNCDI

 

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.