Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

Documents
Conf. univ. dr. Mircea Cornelia-Geanina
Conf. univ. dr. Bogdănici Camelia – Margareta
Organizare I.O.S.U.D.
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
Consiliul Şcolii Doctorale
Conducători de doctorat
Documente care Reglementează Studiile Universitare de Doctorat
Decizii C.A / B.S
Secretariat
Noutăţi
Abilitare
Documente care reglementează procesul de obţinere a atestatului de abilitare
Teze de abilitare
Susțineri publice teze de abilitare
Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
2018 - 2019
Programarea cursurilor
2017 - 2018
Susținerea proiectelor științifice
Programarea cursurilor
2016 - 2017
Susținerea proiectelor științifice
Programarea cursurilor
Suporturi de curs
2015 - 2016
Susţinerea proiectelor ştiinţifice
Plan de învățământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
2014 - 2015
Susţinerea proiectelor ştiinţifice
Plan de învăţământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
2013 - 2014
Plan de învăţământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
Suporturi de curs
2012 - 2013
Plan de învăţământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
Teze de doctorat
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Ordine ale Ministrului Educației privind atribuirea titlului de DOCTOR
Admitere
Admitere 2018
Admitere 2017
Admitere 2016
Admitere 2015
Admitere 2014
Admitere 2013
Admitere 2012
Admitere 2011
Admitere 2010
Acte necesare parcursului studiilor universitare de doctorat
Formulare tipizate
Burse doctorale
Burse doctorale pentru creşterea competitivităţii în domeniul medical şi farmaceutic
Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi în aria europeană a cercetării
Parteneriat interuniversitar pentru creşterea calităţii şi interdiciplinarităţii cercetării doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale - docmed.net
Alte informaţii
Evenimente
Conferința Research Opportunities at the Laboratory of Experimental Surgery at the University of Giessen - 16 ianuarie 2015
Workshop ANELIS - 4 noiembrie 2014
Training baze de date – ScienceDirect şi Scopus - 12 iunie 2014
Conferinţa Etica şi Politicile de Sănătate în România
Sesiune ştiinţifică dedicată doctoranzilor - 26 noiembrie 2012
Conferinţa Somn şi memorie sau un vis care a devenit realitate
Deschidere oficială a programului de studii universitare de doctorat - promoţia 2012
Linkuri
UMF Iasi > Scoala Doctorala > Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate

PROGRAM DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” - Iaşi, programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în două cicluri, prin programul de studii universitare avansate şi prin programul de cercetare ştiinţifică, ambele forme de învăţământ fiind obligatorii.
Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul UMF Iaşi pe baza planului de învăţământ aprobat de Senat şi are o durată de 2 semestre, iar programul de cercetare ştiinţifică pe durata a 6 semestre.
În cadrul mecanismelor de asigurare a calităţii programelor de studii avansate în cadrul UMF Iaşi este recomandată implicarea pe lângă conducătorii de doctorat şi a altor cadre didactice care deţin titlul de doctor, cercetători ştiinţifici şi experţi care activează în alte IOSUD de mare prestigiu din ţară şi străinătate în calitate de colaboratori.

Consiliul Şcolii Doctorale stabileşte prin consultare cu cadrele didactice şi la propunerea conducătorilor de doctorat, pe grupe de specialităţi, programul de pregătire universitară avansată pe care îl supune aprobării Consiliului de Administraţie.

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.