Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

Documents
Conf. univ. dr. Mircea Cornelia-Geanina
Conf. univ. dr. Bogdănici Camelia – Margareta
Organizare I.O.S.U.D.
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
Consiliul Şcolii Doctorale
Conducători de doctorat
Documente care Reglementează Studiile Universitare de Doctorat
Decizii C.A / B.S
Secretariat
Noutăţi
Abilitare
Documente care reglementează procesul de obţinere a atestatului de abilitare
Teze de abilitare
Susțineri publice teze de abilitare
Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
2018 - 2019
Programarea cursurilor
2017 - 2018
Susținerea proiectelor științifice
Programarea cursurilor
2016 - 2017
Susținerea proiectelor științifice
Programarea cursurilor
Suporturi de curs
2015 - 2016
Susţinerea proiectelor ştiinţifice
Plan de învățământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
2014 - 2015
Susţinerea proiectelor ştiinţifice
Plan de învăţământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
2013 - 2014
Plan de învăţământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
Suporturi de curs
2012 - 2013
Plan de învăţământ
Programarea cursurilor
Programa analitică
Teze de doctorat
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Ordine ale Ministrului Educației privind atribuirea titlului de DOCTOR
Admitere
Admitere 2018
Admitere 2017
Admitere 2016
Admitere 2015
Admitere 2014
Admitere 2013
Admitere 2012
Admitere 2011
Admitere 2010
Acte necesare parcursului studiilor universitare de doctorat
Formulare tipizate
Burse doctorale
Burse doctorale pentru creşterea competitivităţii în domeniul medical şi farmaceutic
Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi în aria europeană a cercetării
Parteneriat interuniversitar pentru creşterea calităţii şi interdiciplinarităţii cercetării doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale - docmed.net
Alte informaţii
Evenimente
Conferința Research Opportunities at the Laboratory of Experimental Surgery at the University of Giessen - 16 ianuarie 2015
Workshop ANELIS - 4 noiembrie 2014
Training baze de date – ScienceDirect şi Scopus - 12 iunie 2014
Conferinţa Etica şi Politicile de Sănătate în România
Sesiune ştiinţifică dedicată doctoranzilor - 26 noiembrie 2012
Conferinţa Somn şi memorie sau un vis care a devenit realitate
Deschidere oficială a programului de studii universitare de doctorat - promoţia 2012
Linkuri
UMF Iasi > Scoala Doctorala


ŞCOALA DOCTORALĂ

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” – Iaşi este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) conform Hotărârii de Guvern nr. 916/11.08.2005.
U.M.F. Iaşi organizează şi desfăşoară un doctorat de tip doctorat ştiinţific, iar doctoranzii pot obţine titlul de doctor în ştiinţe medicale în domeniile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

  Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat ştiinţific capacitatea:

  • de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;
  • de a concepe şi iniţia un proiect de cercetare şi de a face managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale;
  • de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demostrat prin publicaţii ştiinţifice;
  • de a analiza critic, a evalua şi a face o sinteză a unor idei noi şi complexe;
  • de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;
  • de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. 

 

RAPOARTE ALE ȘCOLII DOCTORALE 

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.