Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Studenti > Inmatriculare
INMATRICULAREA STUDENTILOR LA UMF IASI

Decizia de inmatriculare in anul I de studii este emisa de Rector universitatii, pe baza rezultatului concursului de admitere, numai dupa ce fiecare student incheie un contract cu Universitatea prin Decanii facultatilor. In contractul de studii se regasesc drepturile si obligatiile reciproce atat ale studentului, cat si ale cadrelor didactice.

  CONTRACTE DE STUDIU

Dupa inmatriculare, fiecare student este inscris in registrul matricol, sub un cod unic, valabil pentru intreaga sa scolarizare in facultatea respectiva.

La inscrierea in registrul matricol, studentilor li se intocmeste dosarul personal care cuprinde:

  • decizia de inmatriculare.
  • fisa de inscriere in anul I de studii.
  • diploma de studii liceale cu diploma de bacalaureat in original, sau copie legalizata in cazul studentilor care urmeaza a doua specializare cu taxa.
  • actul de nastere in copie legalizata.
  • adeverinta de sanatate.
  • documentele in baza carora au fost admisi/transferati.
  • contractul incheiat intre Decan si student. 

In perioada scolarizarii, dosarul personal al studentului va fi completat cu:

  • fisele de inscriere de la inceputul fiecarui an universitar.
  • actele necesare pentru acordarea bursei, conform Regulamentului de burse (pentru cel care solicita bursa).
  • chitantele de achitare a taxelor scolare pentru studentii platitori de taxe .  

       FISA DE INSCRIERE ONLINE

La inscrierea in facultate, Decanul elibereaza fiecarui student carnetul de note. În cazul pierderii carnetului de note, procedura de eliberare a duplicatului carnetului de note consta in eliberarea, contra cost, a unui duplicat, dupa publicarea in presa a pierderii.

     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.