Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Masterate > Admitere

Admitere Masterate 

 

14.08.2018 - Rezultatele concursului de admitere - sesiunea 2018 (dupa confirmarea locurilor)

02.08.2018 - Rezultate finale Admitere romani de pretutindeni - sesinea iulie 2018

03.08.2018 - The results for the admission competition for self-funded places


SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 - Calendarul de admitere pentru programele de masterat din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală (pentru locurile rămase neocupate din sesiunea IULIE 2018), Facultăţii de Medicină şi Facultăţii de Medicină Dentară :

  • 18 – 26 septembrie 2018 (până la ora 12) înscriere candidaţi;
  • 27 septembrie 2018, susţinere interviu;
  • 28 septembrie 2018, afişarea rezultatelor.


Chitanţa de achitare a taxei de înscriere, 300 lei prin casieria Universitatii sau în contul BRD
           IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100
           Cod taxă: 1593
Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere programe de master, sesiunea 2018, precizându-se numele și prenumele candidatului.

Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare reprezentând confirmarea locului ocupat, 200 lei se achita prin casieria Universitatii sau in contul BRD
         
IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100
         
Cod taxă: 1792
Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înmatriculare master, precizându-se numele și prenumele candidatului.
    
In ambele cazuri, fie se plateste prin casieria Universitatii sau prin BRD, copiile chitantelor trebuie aduse la Secretariat. Se poate scana chitanta si se poate trimite pe e-mail-ul: ludmila.tanasoiu@umfiasi.ro, pentru cine nu poate ajunge in timp util la Secretariat.
     Termenul limita de confirmare a locului ocupat in urma Admiterii este 10 August 2018.
   

     

 Documente Utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.