Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Masterate > Admitere

Admitere Masterate 

 

SESIUNEA IULIE 2018 - Calendarul de admitere pentru programele de masterat din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală:

  • 16 – 25 iulie 2018 (până la ora 12) înscriere candidaţi;
  • 26 iulie 2018, susţinerea interviului;
  • 27 iulie 2018, afişarea rezultatelor;
  • 30 iulie 2018, rezolvare contestaţii, afişarea rezultatelor finale.


Chitanţa de achitare a taxei de înscriere, 300 lei prin casieria Universitatii sau în contul BRD
           IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100
           Cod taxă: 1593
Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere master, sesiunea 2017, precizându-se numele și prenumele candidatului.

Chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare reprezentând confirmarea locului ocupat, 250 lei se achita prin casieria Universitatii sau  in contul BRD
         
IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100
         
Cod taxă: 1792
Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înmatriculare master, precizându-se numele și prenumele candidatului.
    
In ambele cazuri, fie se plateste prin casieria Universitatii sau prin BRD, copiile chitantelor trebuie aduse la Secretariat. Se poate scana chitanta si se poate trimite pe e-mail-ul: ludmila.tanasoiu@umfiasi.ro, pentru cine nu poate ajunge in timp util la Secretariat.
   

     

 Documente Utile

Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.