Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

Masterate acreditate 

PROGRAMELE DE MASTER ACREDITATE

Nr. Crt Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Limba de predare/coordonator Forma de învăţământ Nr. de credite de studiu transferabile
1 Medicină Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Română/ Conf.Dr.Georgeta Zanoschi IF 120
Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă Română/ Prof.Dr.Mariana Graur IF 120
Bioingineria reabilitării
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/studiimasterbioing/Pages/ProgramuldestudiiBioinginerieclinica.aspx
Română/ Conf.Dr.Dan Zaharia IF 120
2 Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/ Implanto-prostdetic rehabilitation of edentulous Engleză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/ Rehabilitation implanto-protdetique de l`edentation Franceză/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (Terapii laser) Română/ Şef Lucr.Dr. Doriana Agop Forna IF 120
Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie Română/ Prof.Dr.Monica Tatarciuc IF 120
Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei Română/ Prof.Dr.Norina Consuela Forna IF 120
Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară Română/ Prof.Dr.Lucia Bârlean IF 60
3 Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii medicale si biomateriale avansate 
Română/ Prof.dr Liliana Vereştiuc
Prof.Dr.Ing.Anca Galaction
IF 120
Bioinginerie clinică
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/studiimasterbioing/Pages/ProgramuldestudiiBioinginerieclinica.aspx
Română/ Prof.Dr.Ing.Radu Ciorap IF 120
Inginerie biomedicală/Biomedical engineering Engleză/Prof.Dr.Ing.Anca Galaction IF 120
 
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.