Universitatea Gr. T. Popa - Iasi UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA  IAȘI
Skip to main content
Go Search
  

UMF Iasi > Organizare > Conducere

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII

RECTOR

Prof.dr. Viorel Scripcariu

PRORECTORI

Conf. Dr. Mihai Danciu – studii universitare ciclul de studii învățământ fundamental
Conf. DR. Irina Iuliana Costache – studii universitare ciclul de studii învățământ clinic și masterat
Prof. Dr. Luminița Smaranda Iancu – studii postuniversitare și formare profesională continuă
Prof. Dr. Monica Hăncianu – relații internaționale și parteneriate academice
Prof. Dr. Adrian Covic – cercetare științifică
Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan – strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală

Director General Administrativ

Ing. Maria Arhip

CONTACT

Adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa", Str.Universităţii nr.16, 700115 Iaşi, România
Telefon: +40.232.301.603
     
Copyright © 2010-2017 Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.